Nyheter

Lövsta kraftvärmeverk Stockholm Exergi överklagar mark- och miljödomstolens dom. Projektet pågår under 2024.

Yoldia är sen 2018 delaktig i miljötekniska sediment- och vattenutredningar inom ett område vid Lövsta (Mälaren) där ett nytt kraftvärmeverk planeras att anläggas.

Projektet pågår under 2024.

Läs mer om Lövsta kraftvärmeverk på Stockhoms Excergis hemsida »

Uppdragen 2018-2023 har inriktat sig på muddring och dess miljörisker. Uppdraget är omfattande med både planering, design av olika undersökningar, mätning/provtagning i fält och utvärderande rapporteringar. Arbetsuppgifterna har varit projektledning, design, utförande och rapportering av:

 • Design och utförande av olika sedimentundersökningar 2018-2023: ca 33 provpunkter provtaget 2018, 11 provpunkter provtaget 2019 och ca 50 provpunkter provtaget 2023.
 • Diverse utlåtanden under 2018-2023
 • Vattenprovtagning och provtagning av nedfallande sediment (2019-2022)
 • Kontrollprogram för vatten, sedimentfällor och modellering av spridning från muddring (2019-2020)
 • Undersökning av sediment (2018-2023)
 • Design av laktester på sediment (2020 och 2023)
 • Hantering av sedimentprover (2024)

Några rapporter:

 • Sammanställningar vad som utförts 2018-2023 (två rapporter 2023)
 • Botten- och sedimentegenskapsbedömningar (2018-2019)
 • Föroreningsdjup (2019)
 • Läckage av föroreningar från fastfas till vattenfas (2019)
 • Laktest (2020)

Projekt som ej redovisas 2024

Yolda utför 2024 och har 1992-2023 utfört flera projekt än vad som redovisas på hemsidan.

Endast några valda projekt publiceras här. Detta beroende på att de inte är offentliga, ännu inte får offentliggöras eller att de bedöms ha ett mindre nyhetsvärde.

Lövsta kraftvärmeverk Stockholm Exergi överklagar mark- och miljödomstolens dom. Projektet pågår under 2024.

Yoldia är sen 2018 delaktig i miljötekniska sediment- och vattenutredningar inom ett område vid Lövsta (Mälaren) där ett nytt kraftvärmeverk planeras att anläggas.

Projektet pågår under 2024.

Läs mer om Lövsta kraftvärmeverk på Stockhoms Excergis hemsida »

Uppdragen 2018-2023 har inriktat sig på muddring och dess miljörisker. Uppdraget är omfattande med både planering, design av olika undersökningar, mätning/provtagning i fält och utvärderande rapporteringar. Arbetsuppgifterna har varit projektledning, design, utförande och rapportering av:

 • Design och utförande av olika sedimentundersökningar 2018-2023: ca 33 provpunkter provtaget 2018, 11 provpunkter provtaget 2019 och ca 50 provpunkter provtaget 2023.
 • Diverse utlåtanden under 2018-2023
 • Vattenprovtagning och provtagning av nedfallande sediment (2019-2022)
 • Kontrollprogram för vatten, sedimentfällor och modellering av spridning från muddring (2019-2020)
 • Undersökning av sediment (2018-2023)
 • Design av laktester på sediment (2020 och 2023)
 • Hantering av sedimentprover (2024)

Några rapporter:

 • Sammanställningar vad som utförts 2018-2023 (två rapporter 2023)
 • Botten- och sedimentegenskapsbedömningar (2018-2019)
 • Föroreningsdjup (2019)
 • Läckage av föroreningar från fastfas till vattenfas (2019)
 • Laktest (2020)

Projekt som ej redovisas 2024

Yolda utför 2024 och har 1992-2023 utfört flera projekt än vad som redovisas på hemsidan.

Endast några valda projekt publiceras här. Detta beroende på att de inte är offentliga, ännu inte får offentliggöras eller att de bedöms ha ett mindre nyhetsvärde.