Nyheter

Lövsta kraftvärmeverk Stockholm Exergi överklagar mark- och miljödomstolens dom. Projektet pågår under 2024.

Yoldia är sen 2018 delaktig i miljötekniska sediment- och vattenutredningar inom ett område vid Lövsta (Mälaren) där ett nytt kraftvärmeverk planeras att anläggas.

Projektet pågår under 2024.

Läs mer om Lövsta kraftvärmeverk på Stockhoms Excergis hemsida »

Uppdragen 2018-2023 har inriktat sig på muddring och dess miljörisker. Uppdraget är omfattande med både planering, design av olika undersökningar, mätning/provtagning i fält och utvärderande rapporteringar. Arbetsuppgifterna har varit projektledning, design, utförande och rapportering av:

 • Design och utförande av olika sedimentundersökningar 2018-2023: ca 33 provpunkter provtaget 2018, 11 provpunkter provtaget 2019 och ca 50 provpunkter provtaget 2023.
 • Diverse utlåtanden under 2018-2023
 • Vattenprovtagning och provtagning av nedfallande sediment (2019-2022)
 • Kontrollprogram för vatten, sedimentfällor och modellering av spridning från muddring (2019-2020)
 • Undersökning av sediment (2018-2023)
 • Design av laktester på sediment (2020 och 2023)
 • Hantering av sedimentprover (2024)

Några rapporter:

 • Sammanställningar vad som utförts 2018-2023 (två rapporter 2023)
 • Botten- och sedimentegenskapsbedömningar (2018-2019)
 • Föroreningsdjup (2019)
 • Läckage av föroreningar från fastfas till vattenfas (2019)
 • Laktest (2020)

Kontraktsuppdrag. Provtagning, analys, rapportering 2024

 • Provtagning, analys och rapportering av sjöar och vattendrag utförs enligt avtal åt Salems kommun under 2024
 • Några liknande projekt förväntas att erhållas för 2024.

Lövsta kraftvärmeverk Stockholm Exergi överklagar mark- och miljödomstolens dom. Projektet pågår under 2024.

Yoldia är sen 2018 delaktig i miljötekniska sediment- och vattenutredningar inom ett område vid Lövsta (Mälaren) där ett nytt kraftvärmeverk planeras att anläggas.

Projektet pågår under 2024.

Läs mer om Lövsta kraftvärmeverk på Stockhoms Excergis hemsida »

Uppdragen 2018-2023 har inriktat sig på muddring och dess miljörisker. Uppdraget är omfattande med både planering, design av olika undersökningar, mätning/provtagning i fält och utvärderande rapporteringar. Arbetsuppgifterna har varit projektledning, design, utförande och rapportering av:

 • Design och utförande av olika sedimentundersökningar 2018-2023: ca 33 provpunkter provtaget 2018, 11 provpunkter provtaget 2019 och ca 50 provpunkter provtaget 2023.
 • Diverse utlåtanden under 2018-2023
 • Vattenprovtagning och provtagning av nedfallande sediment (2019-2022)
 • Kontrollprogram för vatten, sedimentfällor och modellering av spridning från muddring (2019-2020)
 • Undersökning av sediment (2018-2023)
 • Design av laktester på sediment (2020 och 2023)
 • Hantering av sedimentprover (2024)

Några rapporter:

 • Sammanställningar vad som utförts 2018-2023 (två rapporter 2023)
 • Botten- och sedimentegenskapsbedömningar (2018-2019)
 • Föroreningsdjup (2019)
 • Läckage av föroreningar från fastfas till vattenfas (2019)
 • Laktest (2020)