Nyheter

Pågående mindre projekt 2023-01-19

Utredning fosforhalter i recipienter. Uppdraget pågår.

Utredning av spillvattens innehåll av olika ämnen. Uppdraget pågår.

 

Pågående större projekt Kolkajen/Värtan/Stockholm 2023

Yoldia Consulting har under flera år utfört utredningar och mätningar med inriktning på vattenmiljön. Utredningar och mätningar pågår även under 2023. Vid Kolkajen planeras 1 500 nya bostäder varav 40 är flytande studentlägenheter, 2 förskolor och cirka 11 000 kvadratmeter kommersiella ytor, samt parker, torg, kajer och en vattenarena.
Läs mer på Stockholms stads hemsida »

Ändring i Bolagsordning

Företaget Yoldia Environmental Consulting AB kommer att erhålla nya kompetenser inom projektledning.
Företaget förkortar då företagsnamnet samt utökar verksamhetsområdet.

Namnändring
Företaget Yoldia Environmental Consulting AB har från och med 2021-03-02 förkortat företagsnamnet till Yoldia Consulting AB.
Ändra gärna företagsnamnet i era databaser till det nya Yoldia Consulting AB. OBS organisationsnumret 556555-4333 är samma som tidigare.

Verksamhetsändring
Från och med 2021-03-02 utökat sina verksamhetsområden med bland annat projektledning inom bygg- och anläggningsentreprenader.

Ändring i Bolagsordning

Företaget Yoldia Environmental Consulting AB kommer att erhålla nya kompetenser inom projektledning.
Företaget förkortar då företagsnamnet samt utökar verksamhetsområdet.

Namnändring
Företaget Yoldia Environmental Consulting AB har från och med 2021-03-02 förkortat företagsnamnet till Yoldia Consulting AB.
Ändra gärna företagsnamnet i era databaser till det nya Yoldia Consulting AB. OBS organisationsnumret 556555-4333 är samma som tidigare.

Verksamhetsändring
Från och med 2021-03-02 utökat sina verksamhetsområden med bland annat projektledning inom bygg- och anläggningsentreprenader.

Projekt som ej redovisas

Yolda har utfört och utför betydligt flera projekt än vad som redovisas på hemsidan Endast några valda projekt publiceras här. Detta beroende på att de inte är offentliga, ännu inte får offentliggöras eller att de bedöms ha ett mindre nyhetsvärde.

Miljötekniska undersökningar Lövsta kraftvärmeverk

Yoldia utför sen 2018 miljötekniska sediment- och vattenutredningar inom ett område vid Lövsta (Mälaren) där ett nytt kraftvärmeverk planeras att anläggas.

Läs mer om Lövsta kraftvärmeverk på Stockhoms Excergis hemsida »

Uppdragen har inriktat sig på muddring och dess miljörisker. Uppdraget är omfattande med både planering, design av olika undersökningar, mätning/provtagning i fält och utvärderande rapporteringar. Arbetsuppgifterna har varit projektledning, design, utförande och rapportering av:

  • Vattenprovtagning och provtagning av nedfallande sediment (2019-2020)
  • Kontrollprogram för vatten, sedimentfällor och modellering av spridning från muddring (2019-2020)
  • Undersökning av sediment (2018-2019)
  • Laktester sediment (2020)

Några rapporter:

  • Botten- och sedimentegenskapsbedömningar (2018-2019)
  • Föroreningsdjup (2019)
  • Läckage av föroreningar från fastfas till vattenfas (2019)
  • Laktester (2020)