Kunder

 • ÅF AB
 • Ballast Stockholm AB
 • Banverket
 • Bengtsfors kommun
 • Clinton mätkonsult AB
 • Edsvikens Vattenvårdssammarbete
 • Ekotoxikologiska avd. Zoofysiologiska inst. Uppsala Universitet
 • Eurofins (fd AnalyCen)
 • Försvarsmakten
 • Fortifikationsverket
 • Fortum
 • Grontmij
 • Hedströmmens Vattenförbund
 • Hifab
 • Institutet för tillämpad miljöforskning (ITM)
 • IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Kemakta konsult AB
 • Länsstyrelsen i Stockholms Län
 • Marine monitoring AB
 • Midroc Engineering AB
 • Miljö- och byggkontoret, Nässjö kommun
 • Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Österåker
 • Miljö- och hälsoskyddskontoret, Ekerö kommun
 • Miljö- och hälsoskyddskontoret, Sollentuna kommun
 • Miljöförvaltningen i Botkyrka kommun
 • Miljöförvaltningen, Linköpings kommun
 • Miljöförvaltningen, Södertälje kommun
 • Miljöförvaltningen, Sollentuna kommun
 • Miljöförvaltningen, Tranås kommun
 • Miljöroteln, Södertäljepolisen
 • Naturgeografiska institutionen vid Stockholms Universitet
 • NCC Construction AB
 • Niras
 • Norrköpings kommun
 • Norrtälje Energi AB
 • Nykvarns kommun
 • PIHL JV Söderströmstunneln HB
 • Ramböll
 • SÖRAB – Söderhalls Renhållningsverk AB
 • Scandiaconsult Sverige AB
 • Sjöfartsverket
 • Skanska bostäder Stockholm AB
 • Stockholm Vatten AB
 • Stockholms Hamnar
 • Structor
 • Svensk Kärnbränslehantering AB
 • Sveriges Vattenekologer AB
 • SWECO
 • Tekniska förvaltningen Arboga kommun
 • Tekniska förvaltningen, Botkyrka kommun
 • Tekniska förvaltningen, Salems kommun
 • Tekniska förvaltningen, Södertälje kommun
 • Tekniska kontoret Salems kommun
 • Tekniska kontoret Trosa kommun
 • Telge Återvinning AB
 • Trosa Kommun
 • WSP Environmental