Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

Tjänster

Yoldia arbetar med både med tekniska och naturvetenskapliga frågeställningar.Uppdragen kan även vara begränsade till enbart fältarbeten eller enbart rapportarbete.

Yoldia mäter och provtar i naturen.

Yoldia utför kontroll av entreprenörers arbeten när det gäller uppfyllande av tekniska- och miljömässiga krav.

Yoldia håller i myndighetskontakter (tex Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, Sjöpolisen, Länsstyrelser och kommuner) med avseende på b.l.a miljökontroll, tekniska krav, ramning-vattendjup, utprickning och hastighetsskyltning.

Vår mätbåt ORIGO är 7,5 meter lång kan ta fem passagerare och har en topphastighet på 35 knop. ORIGO finns ofta beredd på en båttrailer i Hudddinge. ORIGO har utfört arbeten från Falkenberg i söder till Umeå i norr. Besättningen uppfyller det omfattande regelverk som ställs på båtar som används yrkesmässigt

Om ORIGO är i vattnet så klicka här för att se var båten befinner sig »