Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

Multiparametersonder

Yoldia har nu tre multiparametersonder från IN-SITU (AT 600 och Troll 9500). Sonderna kan mäta vattentryck, temperatur, syre, konduktivitet/salthalt, pH, ORP/redox och grumlighet. Mätning kan utföras på stora djup tex i hav, sjöar och grundvattenrör.

Sonderna används nu i flera olika projekt