Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

Svindersviken i Nacka sedimentundersökning

Yoldia har tillsammans med WSP undersökt sediment från Svindersviken i Nacka. Provtagning har gjorts på 2,8 meter långa sedimentkärnor.