Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

Sedimentfällor i Värtan

Yoldia har utplacerat ett antal sedimentfällor i Värtan (Stockholms inre skärgård). Sedimentfällorna skall upptas under våren 2016. Arbetet utförs i samarbete med Kemakta Konsult. Uppdragsgivare är Stockholms stad.