Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

Uppdrag åt Fortifikationsverket (Försvarsmakten)

Inför byggnationer i havet utför Yoldia tekniska och miljöinriktade utredningar. Yoldia provtar,utvärderar och rapporterar. Arbetet pågår.