Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

Sökningar med värmekamera över ytan

Yoldia utökar sin tekniska kapacitet med sökutrustning nu även över ytan. I ett första steg så investeras i en mycket avancerad Flir värmekamera. Kameran har förmågan att i mörker, dimma etc att upptäcka en människa på 1140 meter och en mindre båt på 2200 meter. Kameran kommer att implementeras i båtens övriga utrustning. Kameran är transportabel och kan även användas på land.