Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

Hydrogeologisk och ekotoxikologisk utredning. Slugtest och provpumpningar av grundvattenrör

Yoldia har under hösten 2015 utfört “Slugtest” och provpumpningar av grundvattenrör i en deponi. Arbetet utförs tillsammans med Geologic i Göteborg AB. Resultatet från tester,provpumpningar samt tidigare analyser skall utmynna i toxikologisk utredning. Arbetet pågår etappvis under hösten 2015