Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

Sedimentundersökning åt Sörabs Renhållningsverk

Yoldia har utfört sedimentundersökning i dammar på Sörabs Renhållningsverk.