Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

Trosa farled slutbesiktad av Yoldia

Yoldia har under 2012-2013 tagit fram Tekniska beskrivningen för en muddring av en ny farled i Trosa kommun. Yoldia har under 2014-2015 utfört kontroller på entrepenadarbetena. Yoldia har utfört slutbesiktning på farleden 2015-09-15. Tillståndsmyndighet har varit Transportstyrelsen. Ärendets remissinstanser har bland annat varit varit Sjöfartsverket och Kustbevakningen.