Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

Sedimentprovtagaren Ivan II tar upp till 5 meter långa sedimentkärnor från vår båt Origo

Sedimentprovtagaren Ivan II är nu testad i ett projekt tillsamman med Kemakta Konsult AB

Ivan II har tagit 4-5 meter långa intakta sedimentkärnor på 5-15 meters vattendjup. Provtagaren fungerar oberoende vattendjup och därtill på vår provtagningsbåt Origo som är 7,5 meter lång. Provtagaren väger 50-120 kg och metoden är testad med rostfria rör på 40 mm i diameter. Två sedimentprov på 0-300 cm respektive 190-max500 cm upptas och sammanfogas sen till en hel längd.

Sedimentkärnorna trycks ut i en ränna där sedimentens varvighet, struktur etc kan studeras. För att undvika korskontaminering via “smearing” så friläggs den inre delen av sedimentkärnorna med tex en sked och prov tas för kemisk analys.