Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

Ny sedimentprovtagare för tre meters sedimentkärnor konstrueras

Den nya provtagaren ”Ivan” håller på att byggas. Flera av tekniklösningarna och systemmodellen är utvecklade av Yoldia och är enligt samma princip som vår provtagare för 1,8 meters kärnor. Vad vi vet så finns det ingen motsvarande system som på en mindre båt klarar så långa sedimentkärnor och då oberoende vattendjupet. Alternativet är ofta en borrig. En borigg har dock lång ställtid, tar få prover per dag, kontaminerar prover och den har problem när det blir större vattendjup.

Den nya provtagaren skall i teorin klara sedimentkärnor på ca tre meter. Den kan ta prover på mjukbotten. Organiskt och lera skall inte vara några problem. Den kan ta prover även på mycket stora vattendjup. Diametern på kärnorna kommer att bli mellan ca 32-70 mm. Proverna tas upp i rör. Rören är av plast eller rostfritt. Sedimentprovet trycks ut i en ränna och prov för analys uttas ur rännan. Uttaget kommer att ske i båten eller på land.

Provtagaren kommer att väga mellan 50-100 kg beroende på hur man utrustar den. Den kräver vår stora båt och en specialbyggd kran. Den har ca en dags ställtid då specialkran mm måste monteras. Man bör kunna uppta ca 5-20 sedimentkärnor per dag.