Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

Turingen och kvicksilver

Yoldia skall under juli och augusti 2015 undersöka kvicksilvertransporter i Turingeån. Arbetet är ett forskningsprojekt som leds av ITM Stockholms universitet.
Läs mer på Projekt Turingens hemsida »