Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

Sedimentundersökning i Värtan

Provtagning av sediment i Värtan vid Ropsten och Kolkajen. Uppdraget utfördes åt Fortum. Fältarbetet gjordes i samarbete med Kemakta konsult AB.