Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

Deponiundersökning 2014

Yoldia har fått i uppdrag att under 2014 undersöka en deponi. I uppdraget ingår flera provtagningar, analyser och utvärderande årsrapport.