Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

Supersampling i Turingen

Supersamplingsmetoden som är utvecklad av Yoldia har påvisat var det finns grundvattenutfarter i sjön Turingen och Turingeån. Metoden har även beräknat grundvattenflödets halter och flöden. Beställare är Projekt Turingen, Nykvarns kommun.

Yoldia har under 2012 tagit fram en helt ny metod för analys av mätdata. Datan insamlas av en multparametersond som förs genom vattnet på önskat djup. Metoden bygger sen på att koordinatsätta flera tusen mätdata. Datan kan presenteras i 2D eller 3D.