Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

Fortum. Långa sedimentproppar (max 1,7m) har upptagits utanför Fortums område i Värtan

Yoldia har tillsammans med Niras (huvudman) under våren 2013 upptagit långa sedimentproppar (max 1,7m). Arbetet har utförts med Yoldias stångprovtagare. Beställare har varit Fortum.