Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

Yoldia supersampling av pH, kond/salthalt,ORP, grumlighet, ammonium, nitrat och klorid

Yoldia har under 2012 tagit fram en helt ny metod för analys av mätdata. Datan insamlas av en multparametersond som förs genom vattnet på önskat djup. Metoden bygger sen på att koordinatsätta flera tusen mätdata. Datan kan presenteras i 2D eller 3D. Metoden används för närvarande i ett större projekt och kommer att utvärderas noggrant.