Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

Kontroll av en deponi i Huddinge kommun

Yoldia har under 2012 tagit fram ett undersökningsprogram för en deponi i Huddinge kommun. Yoldia har under 2012 utfört mätningar och analyser i deponin. Yoldia skall under 2013 utföra kompletterande mätningar och analyser. Arbetet pågår.