Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

Kontroll av grundvatten i en deponi i Botkyrka kommun

Yoldia har under 2012 tagit fram ett kontrollprogram för en deponi i Botkyrka kommun. Yoldia har under 2012 och 2013 utfört regelbundna mätningar i deponin. Arbetet pågår.