Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

Bottenfaunaundersökning i Östergötlands skärgård

Yoldia har utfört bottenfaunaprovtagning med van Veen huggare i Östergötlands skärgård. Yoldia upptog bottenfauna från 40 olika platser i Östergötland skärgård. Arbetet ingår som en del i Naturvårdsverkets interkalibrering av de senaste bedömningsgrunderna. Andra utförare har tagit prover på andra delar av Sveriges kust.