Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

Fortum och Yoldia. Kontrollerad avtappning av fjärrvärmevatten till recipienter

Under juni 2013 har Yoldia i samarbete med Fortum tagit fram två olika utförandebeskrivningar för kontrollerad avtappning av fjärrvärmevatten till recipienter. Yoldia har i samband med det även utfört mätningar och kontroller av Edsån och Verkaån i Stockholms län.