Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

Trosa hamn bla MKB inför ev muddring av Tureholmsviken

Under 2010-2013 har Yoldia fått i uppdrag att arbeta med Tillståndsansökan, Teknisk beskrivning samt MKB. Arbetet utförs i samarbete med Niras (Huvudman).
Yoldia utför fältmätningar, del av den Tekniska beskriveningen samt delar av MKB.


Tureholmsviken