Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

Yoldiaprovtagaren är nu använd i projekt

Under oktober upptogs mer än 50 st sedimentproppar på längder mellan 1-1,7 m på vattendjup mellan 8-25 m. Proverna ha skivats i 1cm skikt och anayserats på olika ämnen. Provtagaren vägde ca 50 kg och klarade de mest skiftande bottenstrukturer. Med längre rör så kan provtagaren sannolikt ta sedimentkärnor uppemot 3 meter.