Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

Ny Side Scan Sonar för detaljerade bottenundersökningar

Yoldia har investerat i en Side Scan Sonar för bottenundersökningar. Utrustningen kompletterar vanliga ekolodningar och kan bla användas för eftersökningar.


Pråmens längd är ca 19 m och bredden är ca 6 m, reling ca 1 m över botten