Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

Ny och unik sedimentprovtagare för sedimentproppar på 2-3 meter.

Yoldia har konstruerat en kolvprovtagare som är kapabel att ta intakta sedimentproppar på 2-3 meters längd. Till skillnad från andra kolvprovtagare så kan vår utrustning ta långa sedimentkärnor oberoende vattendjup (0-300 meter). Provtagaren hanteras med kran och vinch från våra båtar.