Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

Miljöutredningar Stockholm/Värtan

Yoldia utför under 2009-2013 sediment och vattenundersökningar i Värtan. Yoldia utvärderar och provtar området med anledning på bl a sedimentologi, toxikologi och batymetri(Niras är huvudman och utför provtagning samt stor del av utvärderingen) .