Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

Miljöutredningar i Nynäshamn/Norvikudden

Yoldia (underkonsult) utför under 2009-2013 bl a strömningsmätningar och biologiska/kemiska vattenundersökningar. Arbetet har skett i samarbete med Niras (huvudman)