Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

Miljöbedömning av rensningsarbeten

Yoldia har under december 2008-februari utfört miljöbedömningar (bl a toxikologiska bedömningar) av eventuella rensningsarbeten i en större hamn. I arbetet har det bl a ingått “Teknisk beskrivning” och dimensionering av rensningplatesr och deponiområde. Ekolodningar (bathymetri) och beräkning för kvittblivning av massor har utförts. Arbetet pågår.