Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

Undervattenskamera

Vår undervattenkamera för 100 meters djup är nästan klar. Kameran kommer att med hög kvalitet att kunna dokumentera bottnar. Kamerna sänks ned från vår båt och informatien ses direkt via en skärm. All information sparas digitalt. De producerade filmerna kommer bland annat att innheålla information om vattendjup och position. Kameran är förberedd för att kunna kompletteras med ytterligare fuktioner.