Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

Recipientkontroll i Tumbaån 2007-2010

Har sen 1997 utfört recipientkontroll av Tumbaåns avrinningsområde. Yoldia har återigen erhålligt ett uppdrag för provtagning, analys och rapporteringar. Uppdraget startar 2007-08-01 och kan pågå till 2010-12-31.