Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

Tillståndsprocess muddring av hamn

Yoldia har tillsammans med en verksamhetsutövare 2007-2008 utfört en tillståndsprocess som skall belysa muddring av en hamn. Yoldia har utfört ekoldningar, tekniska beräkningar av muddringsyta och muddringsvolym. Yoldia var rådgivande åt verksamhetsutövaren i samrådsprocessen. Yoldia har tagit fram miljökvalitetsnormer och kontrollprogram.