Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

Hedströmmens sjöar. Kloten-Kolsva.

Yoldia kommer under februari undersöka vattenkemin och bottenfaunan i St Kloten, Långvattnet, Nedre Vättern och Långsvan. Arbetet utförs åt Hedströmmens Vattenförbund. Olika vattenundersökningar görs av Yoldia fram till och med 2010.