Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

Nedlagda deponier

Yoldia har påbörjat ett uppdrag med att undersöka nedlagda deponiers eventuella miljöbelastningar på recipienter (sjö, å och hav). Uppdraget innefattar undersökningar och bedömningar av påverkan på bottenfauna, fisk, sediment och människa.