Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

Kolkajen Norra Djurgårdstaden sedimentfällor

Yoldia har under november och december 2019 utfört undersökningar med sedimentfällor vid Kolkajen. Arbetet ingår i en studie med att täcka förorenade sediment med sand.
Se mera här »