Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

Stockholm Excergi Lövsta Kraftvärmeverk

Yoldia undersöker 2020 sedimenten och vattnet utanför Lövsta. Uppdragen har pågått sen 2018. Yoldia samarbetar med konsultföretaget Sweco. Yoldia har producerat och ansvarat för flera utredningar.
Läs mer på Stockholms Excergis hemsida »