Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

Några uppdrag 2018

Projektering mm av en parkeringsplats
Dricksvattenundersökning
Provfiske-, bottenfauna-, sediment-, sedimentnedfalls- och växtkarteringsundersökningar i Kolkajen, Värtan. Provtagning och utvärderande rapportering
Tre olika recipientundersökningar
Beräkning av näringstatsus för en grund sjö samt förslag på åtgärder.
Sedimentundersökning i Viskan, Borås 2018.
Sedimentundersökning vid Stora Essingen, Mälaren 2018.
Sedimentundersökning vid Märstaån, Mälaren 2018.
Sedimentundersökning vid Liljeholmen, Mälaren 2018.
Sedimentundersökning vid Landsort, Östersjön 2018.
Sedimentundersökningar i Saltsjön (Stadsgårdskajen) och Mälaren (Riddafjärden),
Stockholm 2018.
Sedimentundersökning vid Saltkajen, Stockholm 2018. Upptag av sedimentkärnor på
2-3 meters längd.
Sedimentundersökning i Mälaren 2018. Inför eventuella entreprenadarbeten i vatten
och sediment. Projektplanering, provtagning av sediment från 38 provpunkter,
utvärdering av analysdata samt rapportering.