Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

Effektscreening fisk

Provfiske efter abborre och fysiologiska undersökningar utfördes åt Göteborgs universitet under september 2017