Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

Rödlistade musslor tas omhand i Västerås hamn

Under tisdagen den 31 oktober och onsdagen den 1 november tog Yoldia och IVL upp flera typer av musslor vid vågbrytaren vid kajen i hamnen. Musslornas förflyttades till en annan del av hamnen. Arbetet är en av de förberedande steg i utvecklingsarbetet som pågår i hamnen. Arbetet är en del av Mälarprojektet där Västerås stad, Köpings kommun och Mälarhamnar AB arbetar tillsammans med Sjöfartsverket och Trafikverket med målet att kunna transportera mer gods på Mälaren.