Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

Ekolodning och avancerad scanning Ekerö Fantholmen

Yoldia har under november 2017 utfört ekolodning och scanning efter föremål på botten utanför Ekerö Fantholmen.
Yoldia skapade en 2D och 3D djupkarta där stockar, kättingar mm finns markerade.