Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

Ekolodning Tappström

Yoldia har under november 2017 utfört en ekolodning och skapat en 2D och 3D djupkarta över Tappström.Arbetet levererades som pdf och önskade cadfiler (autoCad-dwg, dxf)