Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

Sedimentundersökning Stadsgårdskajen och Norr Mälarstrand 2017 och 2018

Yoldia har under december 2017 och januari undersökt snötippar (sedimentundersökning).
Arbetet utfördes i samarbete med Bjerking.