Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

Miljöundersökningar utanför Kolkajen, Värtan, Stockholm

Yoldia har under 2017-2018 planerat och utfört:
Djupstratifierat provfiske med Nordiska kustöversiktsnät. Rapportskrivning pågår.
Bottenfauna- och sedimentundersökning. Rapportskrivning pågår.

Planerat växtkartering. Fältarbetet och rapportskrivning utfördes av Sveriges vattenekologer.

Arbetet utförs i samarbetet med Golder associates och Arner Consulting