Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

Sedimentfällor Kolkajen

Yoldia har under 2017 utfört flera undersökningar av nedfallande sediment utanför Kolkajen, Värtan, Stockholm.