Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

IVAN II 120 kg har nu upptagit sedimentkärnor på ca 3 meter längd i flera av Sveriges största hamnar

Ivan II 120 kg är nu testad för flera olika djup- och bottenförhållanden. Provtagningen och provuttagen har utförts från vår mätbåt ORIGO. Ivan II har använt 4-5 meter långa rostfria rör på 40 och 58 mm i innerdiameter. Röret trycks ned i botten med en kraft på ca 300-1500 Newton. Med hjälp av en tät kolvmekanism så fylls röret med sediment. Provet trycks sen ut i ränna där inspektion och provuttag kan göras. Provtagaren har med ett 40 mm tagit 4-5 meter långa intakta sedimentkärnor i lös botten. Provtagaren kan med 58 mm rör uppta en hel sedimentkärna på maximalt 3,5 meters längd.

Provtagaren är testad på mer än 20 meters vattendjup. Teoretiskt så skall inte vattendjupet vara något hinder för provtagningen. I de flesta fall så erhålls kärnor på ca 1,8-3,5 meters längd. I hård botten så blir sedimentpropparna kortare.

Med ett 40 mm rör så erhålls ca 125 ml sediment/10 cm.
Med ett 58 mm rör så erhålls ca 264 ml sediment/10 cm.