Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

Norrköpings hamn. Upptag och analys av 3 meters sedimentkärnor.

Yoldia har i Norrköpings hamn upptagit 1-3 meters sedimentkärnor för kemiska analyser. Provtagningen har genomförts med Yoldias egna specialutvecklade provtagare ”Ivan”. Uppdraget har utförts tillsammans med Ramböll. Uppdragsgivare har varit Norrköpings hamn AB