Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

Miljökontroll vid vattenverksamhet

Yoldia mäter, granskar och bedömer att entreprenörer som utför verksamhet i vatten inte överskrider de av Yoldia fastställda villkoren. Mätningar sker med Yoldias instrument och utrustning. Projekten pågår.